PERHATIAN: JANGAN BERI PASSWORD WEBSERVER ANDA KEPADA SESIAPA TERMASUK UPLINE/ ADMIN/ STAFF/ PETUGAS SERVER ATAU SESIAPA PUN.

Edit Percent Jualan

CARA EDIT PERCENT JUALAN AGEN

1. Login webserver dealer terlebih dahulu..


  
 2. Klik pada DealerInfo(A), kemudian klik View(B).
3. Akan muncul 1 page lain seperti dalam gambar dibawah. Klik Edit.
4. Masukan % untuk agen anda pada coloum DiscountTemplate(C), kemudian klik Update(D). :: Anda perlu edit % untuk semua produk..Dah edit semua, klik pada Apply Update (DiscountTemplate) to All User(E) pada bahagian atas sekali..Selesai